NOU! Acum poti publica anunturi in ziare nationale: Adevarul, Evenimentul Zilei, Jurnalul National, Bursa, Capital, Curierul National, Libertatea, Click, Ring, Romania Libera, Anuntul Telefonic, Curentul, National, Puterea

Regulament General

Blog Hub - hubul tau de concursuri pentru bloggeri
1. Organizatorul concursurilor si detinatorul platformei

1.1. Organizatorul concursurilor si detinatorul plaftormei este SC Mediapress Advertising SRL (mediapress.ro) cu sediul social in BUCURESTI, Sector 1, Bd. Dimitrie Cantemir 16, Bl. 6, Ap. 69, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/1587/2000 cod fiscal nr. RO 12707340, avand contul nr. RO28BACX000000002795725 deschis la Unicredit Tiriac Bank - Unirii, Tel.: 021.301.99.56, E-mail: seo@mediapress.ro, reprezentata de Barbu Stelian, in calitate de Director General

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).

1.2. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-urile ce apartin retelei Mediapress Advertising si in cadrul platformei de concurs.


2. Dreptul de participare la concurs

2.1 Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, avand peste 18 ani, mai putin angajatii companiilor implicate in desfasurarea Campaniilor (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici, sponsori). Pentru a fi eligibili, participantii trebuie sa detina un site personal, denumit in continuare "Blog" cu cel putin 25 de articole publicate pana la data inscrierii si care au un continut corect din punct de vedere gramatical, original, fara limbaj obscen, calomnie, continut pentru adulti.

2.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea la Concurs a oricarui blog care prezinta continut licentios sau cu un explicit caracter amenintator, abuziv, instigator, de hartuire, rasist, antisemit, xenofob, misogin, pornografic sau profanator, care aduce atingere bunelor moravuri si/sau drepturilor omului, in general, ori anumitor persoane fizice sau juridice, in particular.

2.3 Pentru inscriere si verificarea eligibilitatii, participantii vor furniza urmatoarele informatii: numele complet, adresa blogului, numarul de telefon si adresa de E-mail. Pentru inscrierea articolelor in concurs este obligatoriu sa furnizeze link-ul articolului ce urmeaza a fi inscris.


3. Perioada de desfasurare

3.1 Fiecare concurs se va desfasura in perioada stabilita de organizator. Pentru a putea participa la un concurs, fiecare participant trebuie sa se inscrie in concurs in perioada stabilita si afisata pe pagina concursului respectiv ("INSCRIERI").

3.2 Perioada propriu-zisa de desfasurare a unui concurs este imediat premergatoare perioadei de inscrieri si poate fi verificata pe pagina fiecarui concurs.

3.2 Dupa ce perioada de desfasurare a respectivului concurs s-a incheiat, urmeaza o scurta perioada de jurizare, iar mai apoi afisarea castigatorilor la data afisata pe site inca de la publicarea concursului.


4. Mecanismul concursului

4.1 Scopul concursurilor este, pe de-o parte, de a incuraja activitatea de blogging si dezvoltarea blogosferei in Romania, iar pe de alta parte, de a creea o platforma de promovare pentru firma noastra in mediul online. Pe viitor este posibil sa gazduim si concursuri pentru alte firme.

4.2 Cum se participa la concurs: dupa stabilirea eligibilitatii si expirararea termenului de inregistrare, participantii se vor inscrie la campaniile publicate pe platforma si vor scrie cate un articol pentru fiecare campanie. Fiecare concurs va avea 2 sau 3 sarcini pe care bloggerii o sa trebuiasca sa le indeplineasca pentru a putea fi punctate.

4.3 Pentru a fi valide, Articolele trebuie sa NU aiba implementate in pagina atribute "nofollow" sau "noindex". De asemeni, toate link-urile din Articole trebuie sa fie de tipul "dofollow".

4.4 Participantul va pastra pe spatiul online detinut (site, blog etc) articolele scrise in scopul participarii la concurs, timp de 1 an de la finalizarea concursului, indiferent daca participantii vor castiga sau nu un premiu. In caz contrar participantul va fi respins de la concursurile organizate de bloghub.ro

4.5 Orice probleme, intrebari, sugestii, reclamatii etc. in legatura cu Concursul, vor fi adresate exclusiv Organizatorului.

4.6 Este interzis Participantilor si constituie motiv de descalificare mentionarea in cuprinsul Articolelor a denumirii ori brand-ului concurent Partenerului pentru a carui Campanie este scris Articolul.


5. Limitarea raspunderii organizatorului

5.1 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor (persoane fizice sau juridice, de orice fel) asupra Premiilor.

5.2 In situatiile in care premiul nu este livrat ori inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorect comunicate la inregistrare, sau daca Participantul si-a schimbat oricare dintre datele cu care s-a inscris la campanii, organizatorul nu isi asuma nicio raspundere.

5.3 Participantii accepta Juriul si punctajul pe care acesta il va acorda.

5.4 Participantul va avea dreptul de a face o singura contestatie, caz in care Articolul va fi evaluat din nou, in anonimat, de catre Juriu, si va fi acceptat ca fiind scorul final. Eventualele contestatii privind jurizarea vor fi insotite de argumente pertinente si/sau probe care sa sustina acuzatiile sau neregulile invocate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu trimite Juriului contestatiile care nu respecta aceste cerinte.

5.5 In urma contestatiei, Articolul in cauza va fi reevaluat de juriu. Juriul are libertate deplina in (re)evaluarea si notarea Articolelor participante la proba respectiva si nu este obligat sa-si argumenteze deciziile.

5.6 Organizatorul este singurul in masura sa stabileasca daca nu si-a respectat obligatiile in relatia cu Partenerii si Participantii la concurs.

5.7 Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care lucrarile inscrise in concurs contin elemente (texte, imagini, coduri sursa etc.) care incalca drepturile de autor, intreaga raspundere apartinand Participantului care a inscris lucrarea in competitie.

5.8 Eventualele citate, imagini sau materiale de alte natura incluse de participanti in Articolele publicate pe blogul propriu in cadrul competitiei vor mentiona, in mod explicit si obligatoriu, sursa respectivelor materiale.

5.9 Punerea in posesie a Casigatorilor cu Premiile acordate, se va face direct de catre un reprezentat al Mediapress Advertising, compania avand si obligatia retinerii la sursa a eventualelor impozite, conform Codului Fiscal si a legislatiei in vigoare.


6. Desemnarea castigatorilor

6.1 Castigatorii vor fi desemnati pe baza punctajului obtinut in cadrul concursului si vor fi anuntati la data stabilita de catre organizatori.

6.2 Punctajul este acordat de catre un Juriu specializat, pentru fiecare Articol, in anonimat. Fiecare Articol poate avea maxim 100 de puncte, acesta fiind punctajul cumulat al urmatoarelor criterii:
  • Pozitia in rezultatele Google pentru cuvintele cheie precizate in regulile campaniei - 50 puncte
  • Calitatea textului si respectarea brief-ului - 25 puncte
  • Popularitatea Articolului (social media, comentarii) - 25 puncte
In cadrul fiecarui concurs, bloggerii vor avea de indeplinit un numar variabil de sarcini, iar scorul final va fi reprezentat de suma punctajelor obtinute pentru fiecare articol in parte.

6.3 Pentru validare, Castigatorii premiilor vor prezenta buletinul de identitate (pentru castigatorii persoane fizice) sau certificatul de inregistrare al companiei si o imputernicirei (pentru persoanele juridice), in vederea ridicarii premiului. In cazul unor solicitari specifice, Castigatorii vor pune la dispozitia organizatorilor documente suplimentare care sa demonstreze veridicitatea informatiilor din formularul de inscriere.

6.4 Intervalul cuprins intre ultima zi de desfasurare a concursului si data publicata pe site pentru anuntarea castigatorilor, va constitui perioada de evaluare finala a articolelor inscrise in concurs.

6.5 Punctajul final se va calcula pana la data specificata pe pagina fiecarui concurs.

6.6 Participantul va avea dreptul de a face o singura contestatie, caz in care Articolul va fi evaluat din nou, in anonimat, de catre Juriu, si va fi acceptat ca fiind scorul final. Eventualele contestatii privind jurizarea vor fi insotite de argumente pertinente si/sau probe care sa sustina acuzatiile sau neregulile invocate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu trimite Juriului contestatiile care nu respecta aceste cerinte. Contestatiile pentru punctajul intermediar pot fi transmise pe adresa de e-mail seo@mediapress.ro in maximum 2 zile de la inchierea unui concurs si cu minimum 4 zile inainte de data la care vor fi anuntati castigatorii.


7. Premiile

7.1. Premiile vor fi afisate pe site-ul www.bloghub.ro la data specificata pe pagina fiecarui concurs.

7.2. Premiile nu se pot modifica pe perioada desfasurarii concursului.


8. Informarea participantilor

8.1 Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web http://www.bloghub.ro/regulament-general.php . Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.


9. Forta majora

9.1 Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament.

9.2 Daca intervine situatia de mai sus, sau intervine o situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea unui concurs, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform.

9.3 Daca organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la concursuri existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul organizatorului www.bloghub.ro .


10. Confidentialitate. Prelucrarea datelor cu caracter personal

10.1 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Mediapress Advertising S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza Participantii despre ei, un membru al familiei lor, ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este raspunderea la intrebari, solutionarea problemelor, evitarea fraudelor si premierea corecta a Participantilor. Dupa incheierea campaniei si desemnarea tuturor Castigatorilor, datele vor fi arhivate (organizatorul poate dispune arhivarea acestor informatii doar pe perioada de timp impusa pentru eventuale verificari/contestatii legate de prezenta competitie, precum si de reglementarile in domeniu), iar prelucrarea datelor se va face in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Participantii sunt obligati sa furnizeze toate datele cerute la inscriere, acestea fiind necesare pentru contactare. Refuzul sau furnizarea de date false determina stergerea din baza de date si interzicerea unei noi inscrieri.

10.2 Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre S.C. Mediapress Advertising S.R.L si pot fi comunicate unor terti numai cu acordul Participantilor, exceptie facand Partenerii sai in organizarea si desfasurarea unor concursuri, care vor folosi informatiile in scopul transmiterii Premiilor catre Participanti. Conform Legii nr. 677/2001, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, au dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicitate stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata trimisa pe adresa firmei S.C. Mediapress Advertising S.R.L., Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir 16, Bl. 6, Ap 69, Sector 1. De asemenea, Participantilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justitiei, in cazul in care datele despre participant sunt incorecte, acesta va notifica organizatorii imediat.


11. Litigii

11.1 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei este definitiva. Prin participarea la acest concursurile organizate pe aceasta platforma, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

11.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


12. Alte reglementari

12.1 In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

12.2 Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea concursului in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale Participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

12.3 Tentativele de copiere sau plagiat dovedite vor fi sanctionate cu respingerea Articolului.

12.4 Orice prejudiciu, afirmatie mincinoasa sau defaimatoare directa sau indirecta adusa www.bloghub.ro sau Mediapress Advertising SRL, partenerilor sau altor Participanti la concurs, fara dovezi care sa poata fi probate, pot duce la excluderea din concurs.

12.5 Pentru asigurarea primirii mailurilor de la organizatori, Participantii vor adauga la lista lor de contacte adresa seo@mediapress.ro


13. Incetarea concursului

13.1 Un concurs poate inceta inainte de data mentionata numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua respectivul concurs.


14. Dispozitii finale

14.1 Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a Regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

14.2 Prin acceptarea Premiului castigat, Participantii sunt de acord ca numele spatiului online detinut, ce a fost folosit pentru participarea la Concurs, sa fie facut public si folosit in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

14.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament fara preaviz, cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.bloghub.ro . Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite pe adresa de e-mail: seo@mediapress.ro, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
Organizare concursuri pentru companii, Articole cu plata, Concursuri pentru bloggeri
Creaza cont
Premii mari, companie de renume, intotdeauna la timp
regulament general